find et godt bosted til dig!

Der er i dag 12 Marie bosteder i Danmark med socialpædagogisk støtte til forskellige målgrupper. Der findes et målrettet bosted for unge, bosteder målrettet mennesker med forskellige former for handicap eller socialpsykiatriske problemer og et bosted målrettet udsatte kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet.

Find et passende Mariehjem bosted

Alle bosteder lægger vægt på at skabe de mest hjemlige, trygge og givende rammer for hver enkelt beboer.
Find et passende Mariehjem bosted her:

bosted for unge botilbud krisecenter for kvinder

 

De enkelte tilbud er også beskrevet på tilbudsportalen. Se mere her

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt