Bosted for unge på Sjælland

Sidebar

Bosted for psykisk syge unge | Bosted unge

bosted for unge i København – caroline marie

Caroline Marie er et bosted for unge mennesker i aldersgruppen 16 – 25 år med sindslidelser eller psykiske problemer. Unge som har behov for midlertidig bostøtte, rehabilitering og omsorg i op til 5 år, for at komme videre med deres tilværelse, så de eventuelt kan etablere sig i egen bolig og blive selvforsørgende. Caroline Marie er et Bosted for unge, som rummer mange forskellige målgrupper. Således har vi unge med personlighedsforstyrrelser, unge med spiseforstyrrelser, unge inden for skizofrenispektret samt bosted for psykisk syge unge og unge med autisme m.v.

Caroline Marie er etableret i byhuset på Gothersgade 141, med udsigt over Botanisk have, kun få minutters gang fra Nørreport station, og består af fem etager med 4 boliger pr. etage. Der er plads til 20 unge i kollegielignende værelser med toilet og bad på gangen, således at to beboere deler et toilet og bad. På hver etage findes et lille køkken og opholdsrum, så den enkelte etage kan fungere mere selvstændigt.

Læs mere om Bostedet Caroline Marie her

trygt bosted for psykisk syge unge med sindslidelser

Det er væsentligt, at de unge oplever, at det at bo på Caroline Marie er et skridt i den rigtige retning mod at blive mere selvstændige og få lyst og mod til at tage ansvar for deres videre proces. Vi arbejder med en multiteoretisk tilgang på vores bosted for psykisk syge unge, Caroline Marie. Dette gør vi i erkendelsen af, at målgruppens kompleksitet fordrer, at vi kan navigere mellem flere forskellige metoder og tilpasse disse til den enkelte beboer.

Vores bosted for psykisk syge unge, unge med sindslidelser osv er etableret efter lov om social service § 66, 76, 107 jf. §§ 142 og 144. Derfor agerer det også bosted for unge med autisme, mm. Borgere i hele landet kan søge om en plads på Caroline Marie. Læs mere om vores bosteder på Sjælland under hvert Mariehjem.

Læs mere om Bostedet Caroline Marie her

bosted for unge psykisk syge på Sjælland

Bosted for unge med autisme

Bosted for unge med autisme – Bofællesskaberne Inge & Sofie marie i Ringsted

Læs også om bofællesskaberne Inge og Sofie Marie, som er et bosted for unge med autisme, udviklingshæmning, synshandicap samt autismeforstyrrelser. Bostederne er placeret i Ringsted, hvor vi støtter, hjælper og guider unge voksne til et godt liv for alle. Det er et bosted for unge med autisme og andre forstyrrelser, hvor fokus er på et trygt og meningsfyldt liv samt at vedligeholde og videreudvikle livskompetencer.

Læs mere om Inge og Sofie Marie bosted autisme her.

Bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup

Læs også om Lykke Marie, som er et bosted for unge voksne med multiple funktionsnedsættelser. Her skaber vi sunde og gode relationer for unge, på et trygt bosted. Læs mere om vores bosteder på Sjælland under hvert Mariehjem.
Læs mere om Lykke Marie her

Bosted unge på Sjælland

Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt