Krisecenter for kvinder i trygge rammer

Sidebar

krisecenter for kvinder set udefra

Krisecenter for kvinder

Vores krisecenter for kvinder tilbyder en sikker og beskyttet ramme, hvor kvinder kan komme væk fra voldelige og udnyttende miljøer, og få adgang til den nødvendige støtte, der skal til for at genopbygge deres liv.

Vores krisecenter til kvinder, Hanne Mariehjemmet, tilbyder akut hjælp og opbakning fra fagfolk, som er afgørende for at tackle de komplekse problemer, der ofte følger med livet i prostitutions- og misbrugsmiljøet og miljøer med psykisk eller fysisk vold.

På vores krisecenter for kvinder har vi bl.a. fokus på, at den enkelte beboer får mulighed for at indgå i støttende fællesskaber med andre kvinder i lignende situationer, da vi ved, at det sociale netværk spiller en afgørende rolle i deres vej mod et bedre liv og en ny start.

Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet, som har brug for en pause fra gaden. Vi tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder, der har været udsat for fysisk og eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise/akut krise i relation til deres livsførelse. Et krisecenter for kvinder beliggende i Roskilde by.

Hver kvinde har deres eget værelse under opholdet og kan derudover benytte fællesfaciliteter. Der er plads til 8 kvinder på Hanne Mariehjemmet. Læs mere herunder om faciliteter, værdier og beboere på krisecentret.

Hanne Mariehjemmet

Vores krisecenter for kvinder, Hanne Mariehjemmet, er beliggende i Roskilde, men tager imod kvinder fra hele landet. Det er muligt både at henvende sig direkte eller blive henvist af sin sagsbehandler eller rådgivningscenter. Uanset hvad, er opholdet gratis.

Hanne Mariehjemmet hjælper kvinder fra hårdt belastede miljøer med at mestre eget liv gennem en individuelt tilpasset indsats. Vi har fokus på individuel støtte, personlig udvikling og på at opbygge den enkelte kvindes selvtillid og evne til at håndtere livets udfordringer.

Det gør vi bl.a. ved at tilbyde trygge rammer, hvor man bor på eget værelse, men med adgang til fællesfaciliteter, så der er mulighed for social interaktion med kvinder fra lignende situationer. Det kan være med til at styrke den enkelte kvindes sociale netværk og støttesystem, som er afgørende for at genopbygge livet og få en frisk start på tilværelsen.

Hanne Mariehjemmet – et krisecenter for kvinder i Roskilde

Hanne Marie har fokus på den enkelte kvindes mestring af eget liv. Vi arbejder med at opbygge og videreudvikle en indsats, der tilpasses den enkelte kvindes behov og udfordringer gennem en gensidig relation mellem den enkelte kvinde samt personale. Indsatsen tilpasses i forhold til den enkelte kvindes livssituation.

Kvinderne kommer fra hele landet og kan henvende sig direkte eller henvises af sagsbehandler, rådgivningscentre eller andre. Opholdet er gratis.

Læs mere om Hanne Marie her

Hanne Marie kvindekrisecenter

Marie hjemmene

Alle har ret til tryghed og ny start

Hos Hanne Mariehjemmet støtter og hjælper vi kvinder til et bedre liv. Kvinder der indskrives her har et liv i misbrug, vold eller prostitution. Her kan kvinder opholde sig midlertidigt eller uden tidsbegrænsning, og få hjælpen til at kunne se fremad mod en lysere fremtid. Det er et specialiseret tilbud, hvor kvinder er beskyttet mod de udefrakommende problemer eller kriser de har gennemgået. Krisecentret er for kvinder over 18 år og formålet er at yde omsorg, beskyttelse, pleje, skadesreduktion, behandling og den rette støtte. Hver kvinde får individuel vejledning og støtte ud fra den enkeltes kriser og udfordringer.

Alle kvinder der har oplevet eller lever i misbrug, vold, prostitution eller lignende er velkomne på Hanne Marie. Stoffer og alkohol er ikke lovligt på krisecentret, og medicin skal ordineres af læge. Læs mere om Hanne Mariehjemmet og dets værdier på deres egen side.

Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt