Krisecenter for kvinder i trygge rammer

Sidebar

krisecenter for kvinder set udefra

Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet, som har brug for en pause fra gaden. Vi tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder, der har været udsat for fysisk og eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise/akut krise i relation til deres livsførelse. Et krisecenter for kvinder beliggende i Roskilde by.

Hver kvinde har deres eget værelse under opholdet og kan derudover benytte fællesfaciliteter. Der er plads til 8 kvinder på Hanne Mariehjemmet. Læs mere herunder om faciliteter, værdier og beboere på krisecentret.

Hanne Mariehjemmet – et krisecenter for kvinder i Roskilde

Hanne Marie har fokus på den enkelte kvindes mestring af eget liv. Vi arbejder med at opbygge og videreudvikle en indsats, der tilpasses den enkelte kvindes behov og udfordringer gennem en gensidig relation mellem den enkelte kvinde samt personale. Indsatsen tilpasses i forhold til den enkelte kvindes livssituation.

Kvinderne kommer fra hele landet og kan henvende sig direkte eller henvises af sagsbehandler, rådgivningscentre eller andre. Opholdet er gratis.

Læs mere om Hanne Marie her

Hanne Marie kvindekrisecenter

Marie hjemmene

Alle har ret til tryghed og ny start

Hos Hanne Mariehjemmet støtter og hjælper vi kvinder til et bedre liv. Kvinder der indskrives her har et liv i misbrug, vold eller prostitution. Her kan kvinder opholde sig midlertidigt eller uden tidsbegrænsning, og få hjælpen til at kunne se fremad mod en lysere fremtid. Det er et specialiseret tilbud, hvor kvinder er beskyttet mod de udefrakommende problemer eller kriser de har gennemgået. Krisecentret er for kvinder over 18 år og formålet er at yde omsorg, beskyttelse, pleje, skadesreduktion, behandling og den rette støtte. Hver kvinde får individuel vejledning og støtte ud fra den enkeltes kriser og udfordringer.

Alle kvinder der har oplevet eller lever i misbrug, vold, prostitution eller lignende er velkomne på Hanne Marie. Stoffer og alkohol er ikke lovligt på krisecentret, og medicin skal ordineres af læge. Læs mere om Hanne Mariehjemmet og dets værdier på deres egen side.

Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt