bæredygtighed på Lykke Marie

Bæredygtighed på Bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup:

Verdensmål, ventilationsanlæg og regnvandsopsamling

Hvad er bæredygtighed, og hvad gør vi allerede på Lykke Marie?
På Lykke Marie gik Forstander Gitte Ejlertsen systematisk til værks i besvarelsen af dette spørgsmål og gennemgik slavisk FN’s 17 verdensmål en efter en.
Særligt 4 mål spang i første omgang i øjnene:

    1. Bæredygtig energi (mål nr. 7)
    2. Ansvarligt forbrug og produktion (mål nr. 12)
    3. Klima indsats (mål nr. 13)
    4. Livet på Land (mål nr. 15)
Sidebar

#7 Bæredygtig energi – energieffektive ventilationsanlæg

Allerede da Lykke Marie blev indviet i 2013 var der indtænkt bæredygtighed i byggeriet.
De 5 Exhausto ventilationsanlæg genanvender ca. 80% af den varme/energi. Luften skiftes i alle bygningerne 24-7 for at holde indeklimaet og varmen optimal. Så vil den kloge nok sige ”ja, men hvad så med al den el I bruger i forhold til at holde anlæggene kørende?”  Til det spørgsmål er der kun at sige, at i 2016 overgik Lykke Marie til at indkøbe energivenlig el og gas fra sine leverandører – altså el der laves af vind, sol og vandkraft, så CO2-aftrykket bliver så minimalt, som muligt. Det er rart at vide, at Lykke Marie er et dejligt sted at bo for de unge – også set i forhold til den øgede fokus på bæredygtighed, der senere er kommet i samfundet.
Lykke Marie efterlader dermed et fint aftryk ift.  den energi, som dagligt anvendes.

#12 Ansvarligt forbrug og produktion – krydderurter til eget forbrug

Det ene af Lykke Marie`s tre huse indrettede i foråret 2020 et fint, nyt orangeri. Personalet havde på et møde besluttet, at der skulle være noget mere spændende for de unge at kigge på, rører ved, smage på og dufte til.
En del af planen blev at plante en stor vin, som skulle have lov til at fylde, så meget som den ville. Der blev indkøbt store kasser, hvor der blev plantet tomater, agurker, rød og grøn peber og en masse krydderurter.
Beboerne elsker at være med til at se og dufte det forskellige, mens det vokser til. Nogle af krydderurterne bliver også brugt i forbindelse aftenarrangementer, hvor temaet har været sansestimulering og wellness. På disse aftener nyder de unge at få fodbad med forskellige dufte, og det kan sagtens være bostedets egne krydderurter, som bliver brugt til det.

Året efter fik bostedets kok sit eget bed med krydderurter og andre afgrøder lige uden for køkkenet. Det giver adgang til friske råvarer og giver et ekstra tvist til smagsoplevelsen på en miljøvenlig måde, hvor den bæredygtige dyrkning er sikret. Krydderurterne anvendes i madlavningen til de unge, og de selvproducerede grøntsager spises med stort velbehag. Skulle der være overskud, er kokken ferm til at sylte, så alt anvendes. Bostedet har også forældre til beboerne, som kommer med rabarber og æbler fra egne haver, som laves til is, saft og tærter til stor glæde for beboerne – og medvirker til at reducere madspild.
Lykke Marie reducerer desuden madspild ved at sikre korrekt opbevaring af overskudsmad fra aftensmaden. Maden anvendes til beboernes madpakker og til et pædagogisk måltid med de beboere, som er hjemme.

#13 Klimaindsats – lysstofrør og elpærer udskiftet til led lys

I efteråret 2021 valgte Lykke Marie, at udskifte almindelige lysstofrør til LED belysning. Den investering vil på kort tid være tjent hjem, da Lykke Marie har tæt på 200 af disse. Årsagen til skiftet fra almindelige lysstofrør til LED er økonomien både i form af anskaffelsesværdi og energiforbrug. LED lysstofrørene er billigere i indkøb, holder knapt 6 gange så længe, og bruger ca. 1/4 af den strøm, som almindelige lysstofrør gør. Med den omlægning har Lykke Marie gjort en klar klimaindsats for at sikre et bæredygtigt forbrug.
Men indsatsen stopper ikke her. P.t er ca. 25% af lyskilderne skiftet til LED, men arbejdet forsætter i 2022, og al belysning forventes at være udskiftet inden udgangen af året

#15 Livet på landet – opsamling af regnvand

Da Lykke Marie blev bygget, valgte man en regnvandsopsamlingsløsning på egen grund. Også her har var byggeriet på forkant med tiden. Alt regnvand fra de ca. 6.500 m2 tagareal løber til en kunstig opbygget sø i haven. Vandet er med til at holde haven frodig og grøn, og der er mulighed af at vande med det reneste, kalkfrie regnvand – og samtidig spare på grundvandsressourcerne.
Udover glæden ved egen sø i haven har det vist sig, at det særlige vådområde er blevet hjem for en speciel frø art. ”Det giver en god følelse at have denne særlige fredede frø-art boende på matriklen. Så udover at være et dejligt hjem for unge beboere med multiple funktionsnedsættelser, så er vi nu også hjem for specielle frøarter og vandsalamander. På den måde bidrager Lykke Marie til bevarelsen af biodiversiteten i Danmark”, slutter Souschef Gitte Ejlertsen.
Så med øjnene på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er det lykkedes Lykke Marie at bidrage til hele 4 af målene og på deres måde styrke bæredygtigheden i et bosted. Men rejsen slutter ikke her. Ledelsen arbejder videre med flere projekter, som skal fortsætte udbygningen af de bæredygtige tanker, hvor økonomi, miljø og sociale forhold går hånd i hånd.

Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt