dialog er grundlaget for et godt liv sammen med andre

beboer-pårørende

Der er stort fokus på samarbejde med beboerne og de pårørende i Mariehjemmene.
Det er vigtigt at påbegynde samarbejdet allerede ved indflytningen. Der afsættes tid til forventningsafstemning, hvor de pårørende kan deltage og bidrage med beboerens livshistorie. Der afsættes også tid til opfølgningssamtaler, så indsatsen kan justeres løbende.

Der findes flere forskellige navne for samarbejdsfora i de forskellige Mariehjem: Beboerråd, bruger- og pårørenderåd, fællesmøder og aktivitetsgrupper, men udgangspunktet er altid dialog.
Dialogen er med til at styrke beboerinddragelsen og selvbestemmelsen. Det gælder både beboerinddragelse i forhold til den enkelte beboer og den beboerinddragelse, der finder sted via beboerrådene.

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt