En friplejebolig er åben for beboere fra alle kommuner i Danmark

friplejebolig og friplejehjem

friplejeboliger og friplejehjem

Friplejeboliger/friplejehjem ejes og drives typisk af en selvejende institution – som et Mariehjem. En selvejende institution er typisk non-profit, så den skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer. Friplejeboliger findes inden for både plejehjemsområdet og specialtilbudsområdet (fx til mennesker med sindslidelse, udviklingshæmning, eller multiple funktionsnedsættelser). Friplejeboliger drives af selvejende og/ eller private virksomheder, som leverer den personlige og praktiske hjælp til beboerne.

Mariehjemmene skal godkendes og certificeres af Sundhedsstyrelsen til at kunne etablere og levere de ydelser, som beboeren skal tilbydes. Dette skyldes, at målgruppen for friplejebolig er plejekrævende beboere, og gennem certificeringskravet sikres kvaliteten af plejen i forhold til den enkelte beboer.

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt