vi brænder for det, vi gør

Kvalitet

Mariehjemmenes tilgang til kvalitet har sit udgangspunkt i, at hvert mariehjem har erfarne faglige ledere ansat, som har et fast og kontinuerligt fokus på kvalitet gennem nærværende og løbende dialog med medarbejderne samt sikrer, at kvalitet er integreret i plejen og omsorgen for vores beboere.

Når vi arbejder med kvalitet i Mariehjemmene betyder det, at vi:

  • Klart beskriver vores praksis i procedurer, instrukser og vejledninger
  • Kontinuerligt arbejder med udvikling, når der har været tilsyn – og i perioden op til det næste tilsyn
  • Opfylder myndighedernes krav til kvalitetsstyring på sundheds- og socialområdet, bl.a. gennem fokuseret opfølgning på anbefalinger i tilsynsrapporter

Helt konkret arbejder vi med:

  • Introduktionsplan for alle medarbejdere
  • Faglige evidensbaserede arbejdsmetoder
  • Systematisk registrering af utilsigtede hændelser og opfølgning med handleplaner
  • Årlige medarbejdertrivselsundersøgelse og beboerundersøgelser
  • Kontinuerligt fokus på langtids-friske medarbejdere og lavt sygefravær
  • Tværfaglige mødefora
  • Bæredygtigt og udviklingsorienteret samarbejde med kommunerne

Mariehjemmene arbejder også med den brugeroplevede kvalitet.
Livskvalitet og selvbestemmelse er omdrejningspunktet for arbejdet på Mariehjemmene.  For os, handler det om at se det hele menneske. Vi mener at trivsel og glæde kommer, når man respekterer og lytter på det der er vigtigt for den enkelte.
Selvbestemmelse og magt i eget liv er en menneskeret, og sådan er det også, når man flytter på Mariehjem. At opretholde sine værdier, interesser og rutiner er vigtige elementer for trivsel. Personalet på Mariehjemmenes botilbud, bosteder for unge og privatplejehjem arbejder ud fra dette menneskesyn.

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt