i mariehjemmene er du altid velkommen

visitation

Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er i målgruppen til en plejebolig, botilbud eller lignende bolig. Ansvaret for visitation til friplejeboliger ligger hos den kommune, man bor i. Hvis en borger af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig eller botilbud, kan vedkommende frit vælge, om man vil bo i en kommunal plejebolig eller i en friplejebolig. Du har således FRIT VALG som udgangspunkt til at vælge lige den friplejebolig, du har mest lyst til at bo på – uanset hvor i landet, friplejeboligen ligger.

Forstanderen til friplejeboligen forestår visitationen til stedet og kan således afslå at tage imod den enkelte borger, hvis denne ikke skønnes at være inden for målgruppen.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for beboeren, om man vælger et tilbud på et Mariehjem eller et kommunalt plejehjem eller botilbud. De koster nemlig normalt omkring det samme. Du kan altid få oplyst de præcise priser på det enkelte Mariehjem hos forstanderen.

Du er også velkommen til at komme på besøg på det enkelte Mariehjem – bare aftal det på forhånd med forstanderen eller en anden ansvarlig medarbejder.

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt