sammen skaber vi rammer for hjem!

Overenskomster i Mariehjemmene + Arbejdstidsaftale

Find den overenskomst, du er ansat under nedenfor.

Bemærk, at der før hver overenskomst er angivet et nummer. Dette nummer er aftalt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne for at opnå sikker identifikation af overenskomsten.

Overenskomster med kommunerne (KL) – OK 2021:

Overenskomst mellen Fonden Mariehjemmene og Sundhedskartellet.

Sundhedskartellet, basisstillinger:

Sundhedskartellet, lederstillinger:

Arbejdstidsaftale for Mariehjemmene:

3962 2333 Find hjem

Kontakt