whistleblowerpolitik

Fonden Mariehjemmene, er tilsluttet Selveje Danmarks interne whistleblowerordning. Selveje Danmarks whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at Fonden Mariehjemmenes ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Selveje Danmarks whistleblowerordning skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen udgør desuden et supplement til eksisterende muligheder for at rette henvendelse til fx nærmeste leder, HR-afdelingen eller tillidsrepræsentanten.

Fonden Mariehjemmene opfordrer til at anvende Selveje Danmarks whistleblowerordning, således at eventuelle overtrædelser kan imødegås hurtigt og effektivt internt. Whistlebloweren kan dog frit vælge mellem at indgive indberetning til Selveje Danmarks whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning (Datatilsynet).

Fonden Mariehjemmenes tilslutning til Selveje Danmarks whistleblowerordning udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som fx tilsynsmyndigheder.

Inden du indberetter til Selveje Danmarks whistleblowerordning, vil vi bede dig læse retningslinjerne nedenfor. Du kan blandt andet læse om dine rettigheder, hvordan du indberetter, og hvordan vi behandler din indberetning.

Læs om retningslinierne i linket her

Download indberetningsskema i linket her

Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt