hvad er et hjem? og hvad er et godt liv?

Her vil vi løbende skrive de mest stillede spørgsmål ned – og besvare dem også!
Hvis du ikke kan finde svar på dit specifikke spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til Mariehjemmene på 3962 2333.

SPØRGSMÅL:

Hvordan bliver man beboer?
Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er i målgruppen til en plejebolig, botilbud eller lignende bolig. Ansvaret for visitation til friplejeboliger ligger hos den kommune, man bor i. Hvis en borger af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig, kan vedkommende frit vælge, om man vil bo i en kommunal plejebolig eller i en friplejebolig. Du har således FRIT VALG som udgangspunkt til at vælge lige den bolig, du har mest lyst til at bo på – uanset hvor i landet, det ligger.

Forstanderen til friplejeboligen forestår visitationen til stedet og kan således afslå at tage imod den enkelte borger, hvis denne ikke skønnes at være inden for målgruppen.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for beboeren, om man vælger et tilbud på et Mariehjem eller et kommunalt plejehjem eller botilbud. De koster nemlig normalt omkring det samme. Du kan altid få oplyst de præcise priser på det enkelte Mariehjem hos forstanderen.
Du er også velkommen til at komme på besøg på det enkelte Mariehjem – bare aftal det på forhånd med forstanderen eller en anden ansvarlig medarbejder.

Hvad koster det at bo på et Mariehjem?
At bo på et Mariehjem svarer til de priser, andre plejeboliger har. Det vil sige, at Mariehjemmet ikke er dyrere end andre plejecentre (hverken kommunale, selvejende eller private!), og at alle med almindelig pension har råd til at bo på et Mariehjem.
Priserne for den enkelte beboer er generelt delt mellem:

  1. Egenbetaling, som dækker en servicepakke, der indeholder f.eks. mad, drikke, soignering, vask og rengøring. Servicepakken indeholder både obligatoriske og valgfrie ydelser.
  2. Husleje som betales i forhold til boligens størrelse. Der er mulighed for at søge Borger.dk om huslejetilskud/boligstøtte.
  3. Boligstøtte i friplejeboliger – se eksempler her:

Se mere under de enkelte Mariehjem – eller kontakt det enkelte Mariehjem, hvis du vil have mere præcise svar.

Hvad koster det at drive et Mariehjem?
Alle 20 Mariehjems økonomi bygger primært på den døgntakst, som hver beboers hjemkommune betaler for den pleje, omsorg og støtte, der ydes til den enkelte beboer. Den enkelte beboers egenbetaling af husleje for boligen og den aftalte servicepakke bidrager også til den daglige drift, men i mindre grad end de kommunale betalinger.
Hvert Mariehjem får hvert år gennemgået sin drift, administration og økonomi af en statsautoriseret revisor (pt. Beierholm A/S) – og årsrapporten for det enkelte Mariehjem kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Skal jeg dele værelse med andre?
Nej, hver beboer har som udgangspunkt sin egen bolig med sine egne møbler og lukket dør ud mod resten Mariehjemmet. Hvis man fx. som ægtepar gerne vil blive ved med at bo sammen i samme bolig, så kan det aftales på forhånd med forstanderen.

Må jeg have mine egne ting med på et Mariehjem?
Ja, det er altid den bedste ting at gøre, hvis du skal føle dig mest muligt hjemme på et Mariehjem. Det er ikke sikkert, at der er lige så meget plads på Mariehjemmet som i din nuværende bolig, så der skal nok udvælges de vigtigste genstande på forhånd. Mariehjemmene har ikke mulighed for at opmagasinere møbler og inventar for beboerne.

Kan jeg flytte på et Mariehjem, hvis jeg ikke har nogen pårørende?
Ja, det kan du sagtens. Du skal eventuelt lige aftale med forstanderen og din hjemkommune, hvordan I bedst får arrangeret flytningen og de andre praktiske forhold i forbindelse med indflytning på et Mariehjem.

Må mit kæledyr komme med?
Det er muligt at have kæledyr i Mariehjemmene, men de skal naturligvis kunne fungere i det enkelte Mariehjem. Det skal derfor aftales på forhånd med forstander, hvilke kæledyr der kan flytte med ind – og også hvordan det enkelte kæledyr skal passes i hverdagen. Kæledyrene skal nemlig også have det bedst muligt og mest hjemligt i Mariehjemmene.

Hvordan er maden?
Der er hjemmelavet fra køkkenet i Mariehjemmet, så den smager rigtig godt – og den vil blive tilberedt på en måde, så det også er let at synke og fordøje. Maden er en vigtig del af at føle sig hjemme i Mariehjemmene, så vi vil løbende spørge til, hvordan du kan lide maden – og om du har specielle ønsker til menuen. På din fødselsdag får du naturligvis lov til at bestemme, hvad der skal serveres på dit Mariehjem!

Hvordan kommer jeg rundt?
Der er brede døre, venlige medarbejdere og elevatorer i Mariehjemmene, så du vil kunne komme rundt i hjemmet – uanset om du bruger kørestol, rollator eller stok. Hvis du har brug for hjælp eller støtte, så tilkald en medarbejder.

3962 2333 Find hjem

Kontakt