- fordi alle fortjener et godt liv

værdigrundlag

På Mariehjemmene er der FRIHED til at udvikle og etablere det helt unikke hjem, som er afstemt med lokalområdets særlige styrker og behov, og hvor lokale borgere udgør en uvurderlig og værdiskabende indsats gennem et frivilligt engagement, der får ting til at ske og hjemmet til at være netop det hjem, beboerne ønsker og har behov for. Myndigheder, lokale bestyrelser, forstandere og civilsamfundet skaber i tæt samspil den ønskede nutid og fremtid for de respektive hjem – baseret på værdier om bl.a. at opnå en oplevelse af ’hjemlighed’ for hjemmets beboere.

værdierne:

– fordi alle fortjener et godt liv!

 • Sammen skaber vi rammer for hjem
 • Vi realiserer drømme
 • Vi brænder for det , vi gør
 • Der er kort vej fra tanke til handling

formål

 • at yde administrativ, faglig og anden støtte til de som selvejende institutioner drevne Mariehjem og lignende institutioner, der ønsker at deltage i Mariehjemmenes fællesskab.
 • at stille bygninger m.v. til rådighed for de selvejende institutioner.
 • at medvirke ved etablering af boformer ud fra en målsætning om, at det enkelte menneske uanset livssituation skal bo og leve på en menneskeværdig måde på egne præmisser og med ansvar for eget liv.
 • at yde støtte til fortsat udvikling af høj kvalitet i de metoder og holdninger, der anvendes ved udførelsen af praktisk og personlig bistand i Mariehjemmene samt virke for at den virksomhedskultur, der er organisationens særkende, styrkes.
 • at yde støtte til en synliggørelse af Mariehjemmenes koncept vedrørende metoder, holdninger og virksomhedskultur.
 • at yde støtte til at Mariehjemmene påtager sig andre pleje- og omsorgsopgaver.
 • at yde støtte til de enkelte Mariehjem og dets beboere, herunder til f.eks. bygningsvedligeholdelse samt til beboer- og personaleaktiviteter. Fonden kan tilbyde serviceydelser mod vederlag svarende til den ovenfor angivne støtte.

Fondens overskud anvendes til opfyldelse af fondens formål. Overskud på driften reinvesteres i udvikling og nye projekter.

hjemmenes visioner

 • At de fysiske rammer afspejler beboernes ønsker om at have et hjem.
 • At Fonden både i forhold til nuværende og fremtidige hjem har en høj standard, så beboernes hjem afspejler deres behov.
 • At Fonden anerkender det enkelte Mariehjems særkende som en styrke, hvor forskelligheden både skal ses i forhold til den enkelte beboers behov og i forhold til de lokale samarbejdspartnere
 • At hver enkelt Mariehjem er en selvstændig og levende organisation, hvor hjemmets iboende evner for selvorganisering skaber resultaterne i samarbejde med beboerne, medarbejderne og samarbejdspartnere
 • At Mariehjemmene skaber gode forudsætninger for beboernes indflydelse på hverdagslivet, så de er aktive medspillere og i centrum i forhold til hjemmenes kerneydelser

visioner om virksomhedskulturen i Mariehjemmene

 • At Fonden Mariehjemmenes væsentligste råstof er mennesker.
 • At der skabes forudsætninger for gode relationer og tillid mellem ledelse, medarbejdere og beboere.
 • At der skabes mulighed for videndeling og dermed læring og udvikling både i det enkelte hjem og i hele organisationen.
 • At Fonden Mariehjemmene bliver ved med at kunne rekruttere dygtige medarbejdere – uanset køn, alder og etnicitet.
 • At Fonden Mariehjemmene ønsker at have et attraktivt og synligt arbejdsmiljø, så ledelsen sammen med medarbejderne skaber gode rammer for udvikling.
Sidebar
Sidebar
3962 2333 Find hjem

Kontakt